Over Buurtactief

Stichting Buurtactief “Het Oude Dorp”

De stichting heeft o.a. ten doel:

  • Het bevorderen van de sociale cohesie en leefbaarheid in Leiderdorp, in de eerste plaats in de aangesloten buurten, bij oprichting zijnde Achthoven, Doeskwartier, Doesplant, Kerkwijk en Oranjewijk.
  • Het zelf organiseren en steunen van activiteiten (van welke organisatie dan ook), die gericht zijn op: het bevorderen van contacten tussen bewoners of gebruikers onderling en met bewoners van omliggende wijken.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk
  • De stichting dient het algemeen belang.

Bestuur  van Buurtactief bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.